OKTATÁS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZOCIÁLIS DESIGN ELMÉLETI KURZUS

A design képes arra, hogy segítségével pozitív változást idézzünk elő. Ehhez először meg kell változtatnunk azt ahogy a designról gondolkodunk. Az elméleti kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a társadalomtudomány aktuális kérdéseivel érintve a szegénység, a lakhatás, az egészségügy és a szegregáció szociológiai és design kérdéseit.

CLOUDFACTORY KURZUSHÉT

A szociális design nyári egyetemre való felkészülésként 3-4 napos intenzív kurzusra kerül sor a tavaszai szemeszterben. A kurzus során a 10-15 fős hallgatói csapat terepmunkát végez Bódvaszilason, workshopot vezet az iskola diákjaival illetve koncepcióvázlatokat készít a nyári egyetem tematikájának megalapozásához. A Labor eddig négy alkalommal szervezett előkészítő helyi workshopokat illeszkedve a MOME akadémiai struktúrájába.

HUMANITÁRIUS TERVEZÉS MENEKÜLTEKNEK

MOME hallgatók interdiszciplináris csoportja doktoranduszok és oktatók irányításával újratervezett az UNHCR (ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) által a menekülttáborokban világszerte használt alap eszközöket.
A kutatási és termékfejlesztési projekt fő célja az volt, hogy a tervezett tárgyak könnyebben szállíthatóak, olcsóbbak, ugyanakkor jobban használhatóak és felhasználó barátabbak legyenek. A folyamat során a kutatócsoport megvizsgálta az UNHCR tárgykatalógusában található eszközöket és egyeztetéseket követően újratervezett olyan menekülttáborokban használatos termékeket mint az összehajtható vízszállító kanna, a konyhai csomag, a családi sátor, az alvómatrac, valamint a világító eszközök. A következő akadémiai évben a hallgatók tovább dolgoztak a termékfejlesztéseken, MA építész hallgatók csoportja a menekült szállás témáján dolgozott, valamint a családi sátrat fejlesztették tovább, BA design intézeti hallgatók pedig menekülttáborokban használható szállítóeszközökre terveztek koncepciókat.

A projektben oktató tanárok:
Fehér Bori, Barcza Dániel, Püspök Balázs, Lakos Dániel, Göde András
A projekt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Nemzeti Kiválóság programjának keretében valósult meg.

MOME AID NOW – DESIGN FOR EMPATHY

Kurzusheti intenzív design workshop melynek célja egyrészt tervezés menekülteknek másrészt empátia ébresztés a menekültekkel szemben a többségi társadalomban.

Kurzus oktatók: Fehér Borbála (MOME EcoLab), Mohácsi András (Design Intézet)

Meghívott szakértő előadó: Bakonyi Anikó (Magyar Helsinki Bizottság)
A kurzus célja a világméretű menekült probléma kapcsán a MOME hallgatói kreativitására és aktivitására építve menekülteket segítő megoldások tervezése és kivitelezése volt. Olyan gyakorlati segítségre gondoltunk, amely a design, a kommunikáció és a kreativitás erejével új formát adhat a menekültek támogatására. Az volt a célunk, hogy a rendkívül komplex problémakörből, egy részre fókuszáljunk. A kurzushét leforgása alatt megtaláltunk olyan formákat,eszközöket a kommunikációtól kezdve az egyéni tettig, mellyel a design interdiszciplináris megközelítéséből a menekülteknek segítséget tudunk adni.
Résztvevők: 4 csoportban dolgoztak és választottak ki egy téma/fókuszterületet, ahol a design eszköz lehet a menekülteknek számára nyújtott valamilyen fajta segítség formájában.

TERVEZÉS KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁKRA

A workshop a klímaváltozás kapcsán egy természeti katasztrófával sújtott település mélyszegénységben élő közösségével foglalkozik. Számukra keres lehetőségeket az életfeltételek és az életminőség javítására, valamint az alkalmazkodásra egy változó éghajlatú világban. A hagyományos technikai beavatkozásokkal szemben olyan rendszerelvű sémákat vizsgáltunk, melyek képesek kezelni a humanitárius krízisek társadalmi és kulturális vonatkozásait is. A workshopra az egyetem minden szakáról érkeztek hallgatók, akik multidiszciplináris munkacsoportokban koncepcionális terveket készítettek el. A munka során nagy hangsúly került a csapatmunkára és a különböző szakok egymást serkentő együtt gondolkozására. A projekt 210-ben indult, majd 2011-ben és 2012-ben is folytatódott.